• Category

  Tất cả sản phẩm

  Tất cả sản phẩm

  Hộp Long Phượng-Trà Sen Tây Hồ 200gram

  Giá 1.750.000₫

  Trà Sen Tây Hồ - Hộp Hứng Dừa 200gram

  Giá 1.650.000₫

  Trà Xanh Túi Lọc

  Giá 25.000₫

  Trà Nhài Túi Lọc

  Giá 27.000₫

  Trà Sen Túi Lọc

  Giá 27.000₫

  Trà Đinh Tân Cương Đặc Biệt 200gram

  Giá 790.000₫

  Chè Tân Cương Thái Nguyên Đặc Sản 200Gram

  Giá 68.000₫

  Trà Tân Cương Phúc Lộc Tài 100g

  Giá 55.000₫

  Chè Tân Cương Long Việt - Chè Thái Nguyên Cao Cấp

  Giá 380.000₫

  Bộ Trà Tân Cương Tứ Long 400g

  Giá 550.000₫

  Bộ Chè Thái Nguyên Cao Cấp - Hộp Hứng Dừa 200g

  Giá 250.000₫

  Tân Cương Long Đình 100G Chè Thái Nguyên Móc Câu

  Giá 45.000₫

  Tân Cương Long Đình 200G - Chè Thái Nguyên Móc Câu

  Giá 90.000₫

  Tân Cương Long Đình 500G - Chè Thái Nguyên Móc Câu

  Giá 225.000₫

  Trà Nhất Long Tước Thiệt 500gram Hút Chân Không

  Giá 310.000₫

  Qùa Tặng Trà Ô Long Việt 200gram

  Giá 150.000₫

  Qùa Tặng Trà Ô Long Tứ Qúy 200gram

  Giá 200.000₫

  Qùa Tặng Trà Ô Long Thượng Hạng 150g

  Giá 125.000₫

  Qùa Tặng Trà Ô Long Phúc Lộc Trắng 400gram

  Giá 550.000₫

  Qùa Tặng Trà Ô Long Phúc Lộc Hộp Đỏ 400gram

  Giá 550.000₫

  Qùa Tặng Trà Ô Long Phúc Lộc Hộp Nâu 400gram

  Giá 550.000₫

  Qùa Tặng Trà Ô Long Long Đình 400g

  Giá 350.000₫

  Hộp Trà Ô Long Thượng Hạng 200gram

  Giá 145.000₫
  Sale

  Không sẵn có

  Hết hàng