• Category

  Tất cả sản phẩm

  Tất cả sản phẩm

  Trà Đinh Tân Cương Tiến Vua 1Kg

  Giá 3.800.000₫

  Trà Sen Tây Hồ Ép Chân Không 1kg

  Giá 7.800.000₫

  Trà Ướp Bông Sen Tây Hồ

  Giá 50.000₫

  Dụng Cụ Pha Trà

  Giá 150.000₫

  Bàn Trà Gỗ Cao Cấp

  Liên hệ

  Ấm Chén Hoa và Cá TCX 14

  Giá 550.000₫

  Ấm Chén Hoa Sen TCX 13

  Giá 450.000₫

  Ấm Chén Hoa Đào Men TCX 12

  Giá 550.000₫

  Bộ Ấm Chén Qùa Tặng TCX 11

  Giá 650.000₫

  Ấm Chén Xanh Ngọc TCX 10

  Giá 450.000₫

  Bộ Ấm Chén Cá Chép TCX 09

  Giá 250.000₫

  Bộ Ấm Chén Đất Nung TCX 08

  Giá 250.000₫

  Bộ Ấm Chén Cao Cấp TCX 07

  Giá 380.000₫

  Bộ Ấm Chén Cao Cấp TCX 06

  Giá 380.000₫

  Bộ Ấm Chén Cao Cấp TCX 05

  Giá 380.000₫

  Bộ Ấm Chén Cao Cấp TCX 04

  Giá 450.000₫

  Bộ Ấm Chén Men Ngọc TCX 03

  Giá 450.000₫

  Bộ Ấm Chén Cao Cấp TCX 02

  Giá 450.000₫

  Bộ Ấm Chén Cao Cấp TCX 01

  Giá 450.000₫

  Hộp Trà Tân Cương Rồng Vàng Thượng Hạng 1kg

  Giá 480.000₫

  Hộp Trà Tân Cương Rồng Vàng Long Đình 1kg

  Giá 630.000₫

  Hộp Trà Tân Cương Rồng Vàng Tước Thiệt 1kg

  Giá 780.000₫

  Bộ Trà Ô Long Tứ Long 400gram

  Giá 550.000₫

  Bộ Trà Ô Long Long Phượng 200gram

  Giá 380.000₫

  Bộ Trà Ô Long Hứng Dừa 400gram

  Giá 450.000₫

  Bộ Trà Ô Long Hứng Dừa 200gram

  Giá 330.000₫

  Trà Ô Long Sữa Đặc Biệt 200gram

  Giá 170.000₫
  Sale

  Không sẵn có

  Hết hàng