• Category

  Trà Xanh Túi Lọc 40gram

  Giá 25.000₫

  Trà Sen Túi Lọc Tân Cương Xanh - Hộp 40gram

  Giá 30.000₫

  Trà Nhài Túi Lọc 40gram

  Giá 30.000₫

  Trà Xanh Túi Lọc Tân Cương Xanh - Bịch 100 gói

  Giá 120.000₫

  Trà Nhài Túi Lọc Tân Cương Xanh - Bịch 100 gói

  Giá 140.000₫

  Trà Sen Túi Lọc Tân Cương Xanh - Bịch 100 gói

  Giá 140.000₫

  Trà Ô Long Túi Lọc 40gram

  Giá 30.000₫

  Trà Đen Túi Lọc ( Hồng Trà Túi Lọc )

  Giá 30.000₫

  Trà Atiso Túi Lọc

  Giá 27.000₫

  Trà Hoa Cúc Túi Lọc 40gram

  Giá 35.000₫

  Trà Gừng Túi Lọc 40gram

  Giá 30.000₫

  Trà Thảo Mộc Túi Lọc - Trà Ngủ Ngon

  Giá 125.000₫

  Trà Ô Long Sữa Túi Lọc 40gram

  Giá 30.000₫

  Trà Ô Long Sâm Túi Lọc 40gram

  Giá 30.000₫

  Trà Hương Táo Túi Lọc 40gram

  Giá 25.000₫

  Trà Hương Dâu Túi Lọc 40gram

  Giá 25.000₫

  Trà Hương Đào Túi Lọc 40gram

  Giá 25.000₫

  Trà Túi Lọc Hương Chanh 40gram

  Giá 25.000₫
  Trà Túi Lọc
  • Trà túi lọc của Tân Cương Xanh được sản xuất bởi nguyên liệu là các búp trà ngon. Giấy lọc là túi kép, công nghệ sản xuất hiện đại nhất hiện nay.
  •  Bao bì thân thiện với môi trường
  • Các sản phẩm trà túi lọc của Tân Cương Xanh đang sản xuất như : Trà xanh túi lọc,  Trà sen túi lọc, Trà nhài túi lọc, Hồng trà túi lọc, Trà ô long túi lọc, Trà hoa cúc túi lọc

  Nhà máy Tân Cương Xanh Trên Sóng Truyền Hình VTC

  Hình ảnh cửa hàng Tân Cương Xanh

  Hình ảnh nhà máy Tân Cương Xanh