• Category

  Tất cả sản phẩm

  Tất cả sản phẩm

  Bộ Ấm Chén Men Ngọc TCX 03

  Giá 450.000₫

  Bộ Ấm Chén Cao Cấp TCX 02

  Giá 450.000₫

  Bộ Ấm Chén Cao Cấp TCX 01

  Giá 450.000₫

  Hộp Trà Tân Cương Rồng Vàng Thượng Hạng 1kg

  Giá 480.000₫

  Hộp Trà Tân Cương Rồng Vàng Long Đình 1kg

  Giá 630.000₫

  Hộp Trà Tân Cương Rồng Vàng Tước Thiệt 1kg

  Giá 780.000₫

  Bộ Trà Ô Long Tứ Long 400gram

  Giá 550.000₫

  Bộ Trà Ô Long Long Phượng 200gram

  Giá 380.000₫

  Bộ Trà Ô Long Hứng Dừa 400gram

  Giá 450.000₫

  Bộ Trà Ô Long Hứng Dừa 200gram

  Giá 330.000₫

  Trà Ô Long Sữa Đặc Biệt 200gram

  Giá 170.000₫

  Trà Ô Long Thúy Ngọc 100gram

  Giá 55.000₫

  Trà Ô Long Cao Cấp 200gram

  Giá 150.000₫

  Hộp Long Việt - Trà Sen Tây Hồ 400gram

  Giá 3.300.000₫

  Hộp Tứ Long - Trà Sen Tây Hồ 400gram

  Giá 3.200.000₫

  Hộp Long Phượng-Trà Sen Tây Hồ 200gram

  Giá 1.750.000₫

  Trà Sen Tây Hồ - Hộp Hứng Dừa 200gram

  Giá 1.650.000₫

  Trà Xanh Túi Lọc

  Giá 25.000₫

  Trà Nhài Túi Lọc

  Giá 27.000₫

  Trà Sen Túi Lọc

  Giá 27.000₫

  Trà Đinh Tân Cương Đặc Biệt 200gram

  Giá 790.000₫

  Chè Tân Cương Thái Nguyên Đặc Sản 150Gram

  Giá 68.000₫

  Chè Tân Cương Long Việt - Chè Thái Nguyên Cao Cấp

  Giá 380.000₫

  Bộ Trà Tân Cương Tứ Long 400g

  Giá 550.000₫

  Bộ Chè Thái Nguyên Cao Cấp - Hộp Hứng Dừa 200g

  Giá 250.000₫
  Sale

  Không sẵn có

  Hết hàng