• Category

  Tất cả sản phẩm

  Tất cả sản phẩm

  Cafe Arabica Rang Xay Thượng Hạng 500g

  Giá 145.000₫

  Cafe Robusta Hạt Thượng Hạng 1 - 500gram

  Giá 150.000₫

  Cafe Robusta Rang Xay Thượng Hạng 1 - 500gram

  Giá 150.000₫

  Trà Ướp Hoa Nhài 400gram - Hộp Tứ Long

  Giá 680.000₫

  Trà Ướp Hoa Nhài 200gram - Hộp Long Phượng

  Giá 390.000₫

  Trà Ướp Hoa Nhài 200gram - Hộp Hứng Dừa

  Giá 350.000₫

  Trà Ướp Hoa Nhài 100gram - hút chân không

  Giá 50.000₫

  Trà Sen Tây Hồ - Hộp 100gram

  Giá 120.000₫

  Hộp Trà Tân Cương Đặc Biệt 200gr

  Giá 45.000₫

  Cafe Robusta Cao Cấp 2

  Giá 195.000₫

  Cafe Robusta Cao Cấp Loại 1

  Giá 260.000₫

  Trà Đen Túi Lọc ( Hồng Trà Túi Lọc )

  Giá 25.000₫

  Hộp Trà Xanh Tân Cương Thái Nguyên SK10 - 100gram

  Giá 55.000₫

  Trà Sen Tây Hồ Hộp Thiếc 100g

  Giá 150.000₫

  Trà Atiso Túi Lọc

  Giá 27.000₫

  Trà Xanh Tân Cương Ngũ Sắc - Hộp Thiếc 100gram

  Giá 85.000₫

  Trà Đinh Ướp Sen Tây Hồ - 100gram

  Giá 200.000₫

  Trà Sen Tây Hồ - Hộp Gỗ Thông SK2

  Giá 3.500.000₫

  Hộp Trà Tết SK1

  Liên hệ

  Trà Tân Cương Thượng Hạng TC1 - 100g

  Giá 30.000₫

  Trà Đinh Tân Cương Thái Nguyên 200gram

  Giá 760.000₫

  Trà Tân Cương Đặc Biệt TC2 - 100gram

  Giá 23.000₫

  Trà Thái Nguyên Đặc Biệt TC2 - 200g

  Giá 45.000₫

  Trà Tân Cương Tước Thiệt 200gram

  Giá 120.000₫

  Trà Xanh Túi Lọc - 100 gói

  Giá 95.000₫