• Category

  Tất cả sản phẩm

  Trà Atiso Túi Lọc

  Giá 27.000₫

  Trà Xanh Tân Cương Ngũ Sắc - Hộp Thiếc 100gram

  Giá 85.000₫

  Trà Đinh Ướp Sen Tây Hồ - 100gram

  Giá 200.000₫

  Trà Sen Tây Hồ - Hộp Gỗ Thông SK2

  Giá 3.500.000₫

  Hộp Trà Tết SK1

  Liên hệ

  Trà Tân Cương Thượng Hạng TC1 - 100g

  Giá 30.000₫

  Trà Đinh Tân Cương Thái Nguyên 200gram

  Giá 760.000₫

  Trà Tân Cương Đặc Biệt TC2 - 100gram

  Giá 23.000₫

  Trà Thái Nguyên Đặc Biệt TC2 - 200g

  Giá 45.000₫

  Trà Tân Cương Tước Thiệt 200gram

  Giá 120.000₫

  Trà Xanh Túi Lọc - 100 gói

  Giá 95.000₫

  Trà Hoa Cúc Túi Lọc 40gram

  Giá 30.000₫

  Trà Gừng Túi Lọc 40gram

  Giá 30.000₫

  Trà Thảo Mộc Túi Lọc - Trà Ngủ Ngon

  Giá 30.000₫

  Trà Ô Long Túi Lọc 40gram

  Giá 30.000₫

  Trà Ô Long Sữa Túi Lọc 40gram

  Giá 30.000₫

  Trà Ô Long Sâm Túi Lọc 40gram

  Giá 30.000₫

  Trà Xanh Túi Lọc 40gram

  Giá 25.000₫

  Trà Sen Túi Lọc 40gram

  Giá 27.000₫

  Trà Nhài Túi Lọc 40gram

  Giá 27.000₫

  Trà Hương Táo Túi Lọc 40gram

  Giá 25.000₫

  Trà Hương Dâu Túi Lọc 40gram

  Giá 25.000₫

  Trà Hương Đào Túi Lọc 40gram

  Giá 25.000₫

  Trà Túi Lọc Hương Chanh 40gram

  Giá 25.000₫

  Trà Đinh Tân Cương Tiến Quan 100gram

  Giá 100.000₫

  Hộp Trà Tân Cương Thái Nguyên Đặc Sản 100gram

  Giá 38.000₫