Trà Ô Long Thượng Hạng SK1 - 100gram

55.000₫
Trà Ô Long Thượng Hạng SK1 - 100gram Trà ô long thượng hạng Sk1 được làm bằng búp trà ô long thúy ngọc ngon nhất của vùng trà ô long Bảo Lộc. Tiếp đó được hút chân không để bảo quản...
Số lượng:

Product

Trà Ô Long Thượng Hạng SK1 - 100gram

Trà ô long thượng hạng Sk1 được làm bằng búp trà ô long thúy ngọc ngon nhất của vùng trà ô long Bảo Lộc. Tiếp đó được hút chân không để bảo quản tốt nhất

Trà ô long thượng hạng SK1 là sản phẩm cao cấp của công ty Tân Cương Xanh