• Tin Tức

  Trà Sạch Tân Cương Thái Nguyên

  Trà Sạch Tân Cương Thái Nguyên

  Với mục tiêu cung cấp ra thị trường các sản phẩm trà tân cương thái nguyên ngon sạch...

  Chè thái nguyên ngon vụ thu

  Chè thái nguyên ngon vụ thu

  Những vùng đồi trung du Thái Nguyên đã cung cấp cho dân ta một loại chè tuyệt hảo...