• Category

  Tất cả sản phẩm

  Hộp Trà Tân Cương Gỗ Thông TCX 3 - 300gram

  Giá 630.000₫

  Hộp Trà Tân Cương Gỗ Thông TCX 2 - 200gram

  Giá 360.000₫

  Trà Tân Cương Tước Thiệt Đặc Biệt - 500gram

  Giá 300.000₫

  Trà Tân Cương Phúc Lộc Tài 1kg

  Giá 330.000₫

  Trà Tân Cương Tước Thiệt 200g

  Giá 120.000₫

  Trà Ướp Hoa Nhài 100gram - hút chân không

  Giá 50.000₫

  Trà Sen Tây Hồ Hộp Thiếc 100g

  Giá 150.000₫

  Trà Xanh Tân Cương Ngũ Sắc - Hộp Thiếc 100gram

  Giá 120.000₫

  Trà Đinh Ướp Sen Tây Hồ - 100gram

  Giá 200.000₫

  Trà Tân Cương Thượng Hạng TC1 - 100g

  Giá 30.000₫

  Trà Tân Cương Tước Thiệt 200gram

  Giá 120.000₫

  Hộp Trà Tân Cương Thái Nguyên Đặc Sản 100gram

  Giá 38.000₫

  Hộp Trà Tân Cương Phú Qúy 300gram

  Giá 395.000₫

  Trà Tân Cương Ướp Hoa Sen Thượng Hạng 100g

  Giá 55.000₫

  Trà Đinh Tân Cương Tiến Vua 500gram

  Giá 1.900.000₫

  Trà Ướp Bông Sen Tây Hồ

  Giá 50.000₫

  Hộp Long Phượng-Trà Sen Tây Hồ 200gram

  Giá 1.750.000₫

  Bộ Trà Tân Cương Tứ Long 400g

  Giá 550.000₫

  Tân Cương Long Đình 100G Chè Thái Nguyên Móc Câu

  Giá 45.000₫

  Tân Cương Long Đình 200G - Chè Thái Nguyên Móc Câu

  Giá 90.000₫

  Tân Cương Long Đình 500G - Chè Thái Nguyên Móc Câu

  Giá 225.000₫

  Trà Nhất Long Tước Thiệt 500gram Hút Chân Không

  Giá 310.000₫