Trà Tân Cương SK2 - 30kg/1bao

Trà Tân Cương SK2 - 30kg/1 bao Trà tân cương thái nguyên SK2 được làm bằng nguyên liệu búp trà của vùng trà tân cương nổi tiếng. Sản phẩm chè tân cương thái nguyên SK2 được đóng gói theo quy cách :...

Product

Trà Tân Cương SK2 - 30kg/1 bao

Trà tân cương thái nguyên SK2 được làm bằng nguyên liệu búp trà của vùng trà tân cương nổi tiếng.

Sản phẩm chè tân cương thái nguyên SK2 được đóng gói theo quy cách : 30kg/1 bao . Sản phẩm được sản xuất và bảo quản trong kho lạnh của Tân Cương Xanh

Vận chuyển : Tân Cương Xanh giao hàng miễn phí vận chuyển tại 

Thái Nguyên - Hà Nội - Đà Nẵng - Thành phố Hồ Chí Minh