• Category

  Tất cả sản phẩm

  Trà Ướp Hoa Nhài 100gram - hút chân không

  Giá 50.000₫

  Hộp Trà Xanh Tân Cương Thái Nguyên SK10 - 100gram

  Giá 55.000₫

  Trà Đinh Ướp Sen Tây Hồ - 100gram

  Giá 200.000₫

  Trà Sen Tây Hồ - Hộp Gỗ Thông SK2

  Giá 3.500.000₫

  Trà Tân Cương Thượng Hạng TC1 - 100g

  Giá 30.000₫

  Trà Tân Cương Đặc Biệt TC2 - 100gram

  Giá 23.000₫

  Trà Thái Nguyên Đặc Biệt TC2 - 200g

  Giá 45.000₫

  Trà Tân Cương Tước Thiệt 200gram

  Giá 120.000₫

  Hộp Trà Tân Cương Thái Nguyên Đặc Sản 100gram

  Giá 38.000₫

  Trà Tân Cương Ướp Hoa Sen Thượng Hạng 100g

  Giá 55.000₫

  Trà Đinh Tân Cương Tiến Quan 500gram

  Giá 500.000₫

  Trà Đinh Tân Cương Tiến Vua 500gram

  Giá 1.900.000₫

  Chè Thái Nguyên Hộp Gấm Hoàng Gia

  Giá 2.300.000₫

  Hộp Trà Tân Cương Qùa Tết SK3 300gram

  Giá 460.000₫

  Chè Thái Nguyên Đặc Biệt TC2 - 500g Hút Chân Không

  Giá 115.000₫

  Trà Sen Tây Hồ - Hộp Gỗ Thông 300gram

  Giá 2.450.000₫

  Chè Thái Nguyên Hộp Gỗ Thông SK 2

  Giá 550.000₫

  Chè Thái Nguyên Hộp Gỗ Thông SK1

  Giá 650.000₫

  Trà Đinh Tân Cương Tiến Vua 1Kg

  Giá 3.800.000₫

  Hộp Trà Tân Cương Rồng Vàng Thượng Hạng 1kg

  Giá 480.000₫

  Hộp Trà Tân Cương Rồng Vàng Long Đình 1kg

  Giá 630.000₫

  Hộp Tứ Long - Trà Sen Tây Hồ 400gram

  Giá 3.200.000₫

  Trà Sen Tây Hồ - Hộp Hứng Dừa 200gram

  Giá 1.650.000₫

  Trà Nhài Túi Lọc

  Giá 27.000₫

  Chè Tân Cương Thái Nguyên Đặc Sản 200Gram

  Giá 68.000₫

  Trà Tân Cương Phúc Lộc Tài 100g

  Giá 55.000₫