• Category

  Tất cả sản phẩm

  Tất cả sản phẩm

  Trà Ướp Hoa Nhài 200gram - Hộp Long Phượng

  Giá 390.000₫

  Trà Ướp Hoa Nhài 200gram - Hộp Hứng Dừa

  Giá 350.000₫

  Hộp Trà Tân Cương Đặc Biệt 200gr

  Giá 45.000₫

  Hộp Trà Xanh Tân Cương Thái Nguyên SK10 - 100gram

  Giá 55.000₫

  Hộp Trà Tết SK1

  Liên hệ

  Trà Tân Cương Thượng Hạng TC1 - 100g

  Giá 30.000₫

  Trà Tân Cương Đặc Biệt TC2 - 100gram

  Giá 23.000₫

  Trà Thái Nguyên Đặc Biệt TC2 - 200g

  Giá 45.000₫

  Trà Tân Cương Tước Thiệt 200gram

  Giá 120.000₫

  Trà Đinh Tân Cương Tiến Quan 100gram

  Giá 100.000₫

  Hộp Trà Tân Cương Thái Nguyên Đặc Sản 100gram

  Giá 38.000₫

  Hộp Trà Tân Cương Phú Qúy 300gram

  Giá 395.000₫

  Trà Đinh Tân Cương Tứ Qúy 100gram

  Giá 250.000₫

  Trà Đinh Tân Cương Tứ Qúy 500g

  Giá 1.250.000₫

  Trà Đinh Tân Cương Tiến Quan 500gram

  Giá 500.000₫

  Trà Đinh Tân Cương Tiến Vua 500gram

  Giá 1.900.000₫

  Chè Thái Nguyên Hộp Gấm Hoàng Gia

  Giá 2.300.000₫

  Hộp Trà Tân Cương Qùa Tết SK4 300Gram

  Giá 460.000₫

  Hộp Trà Tân Cương Qùa Tết SK3 300gram

  Giá 460.000₫

  Hộp Trà Tân Cương Qùa Tết SK2 600gram

  Giá 495.000₫

  Hộp Trà Tân Cương Qùa Tết SK1 600Gram

  Giá 495.000₫

  Chè Tân Cương Tước Thiệt 500g Hút Chân Không

  Giá 300.000₫