• Category

  Tất cả sản phẩm

  Trà Tân Cương Phúc Lộc Tài 1kg

  Giá 330.000₫

  Trà Tân Cương Tước Thiệt 200g

  Giá 120.000₫

  Trà Ướp Hoa Nhài 200gram - Hộp Hứng Dừa

  Giá 350.000₫

  Trà Ướp Hoa Nhài 100gram - hút chân không

  Giá 50.000₫

  Hộp Trà Tân Cương Đặc Biệt 200gr

  Giá 45.000₫

  Trà Sen Tây Hồ Hộp Thiếc 100g

  Giá 150.000₫

  Trà Xanh Tân Cương Ngũ Sắc - Hộp Thiếc 100gram

  Giá 120.000₫

  Trà Đinh Ướp Sen Tây Hồ - 100gram

  Giá 200.000₫

  Trà Sen Tây Hồ - Hộp Gỗ Thông SK2

  Giá 3.500.000₫

  Hộp Trà Tết SK1

  Liên hệ

  Trà Tân Cương Thượng Hạng TC1 - 100g

  Giá 30.000₫

  Trà Tân Cương Đặc Biệt TC2 - 100gram

  Giá 23.000₫

  Trà Thái Nguyên Đặc Biệt TC2 - 200g

  Giá 45.000₫

  Trà Tân Cương Tước Thiệt 200gram

  Giá 120.000₫

  Hộp Trà Tân Cương Phú Qúy 300gram

  Giá 395.000₫

  Trà Đinh Tân Cương Tiến Vua 500gram

  Giá 1.900.000₫

  Chè Thái Nguyên Hộp Gấm Hoàng Gia

  Giá 2.300.000₫

  Hộp Trà Tân Cương Qùa Tết SK3 300gram

  Giá 460.000₫

  Chè Tân Cương Tước Thiệt 500g Hút Chân Không

  Giá 300.000₫

  Chè Thái Nguyên Đặc Biệt TC2 - 500g Hút Chân Không

  Giá 115.000₫

  Trà Sen Tây Hồ - Hộp Gỗ Thông 300gram

  Giá 2.450.000₫

  Trà Ướp Bông Sen Tây Hồ

  Giá 50.000₫

  Hộp Trà Tân Cương Rồng Vàng Thượng Hạng 1kg

  Giá 480.000₫

  Hộp Trà Tân Cương Rồng Vàng Long Đình 1kg

  Giá 630.000₫