• Category

  Tất cả sản phẩm

  Trà Sen Tây Hồ - Hộp 100gram

  Giá 120.000₫

  Trà Sen Tây Hồ Hộp Thiếc 100g

  Giá 150.000₫

  Trà Đinh Ướp Sen Tây Hồ - 100gram

  Giá 200.000₫

  Trà Sen Tây Hồ - Hộp Gỗ Thông SK2

  Giá 3.500.000₫

  Trà Sen Túi Lọc 40gram

  Giá 27.000₫

  Hộp Tứ Long - Trà Sen Tây Hồ 400gram

  Giá 3.200.000₫

  Hộp Long Phượng-Trà Sen Tây Hồ 200gram

  Giá 1.750.000₫

  Trà Sen Tây Hồ - Hộp Hứng Dừa 200gram

  Giá 1.650.000₫

  Trà Sen Túi Lọc

  Giá 27.000₫