• Single Content

  Cổ Phần Hóa Tổng Công ty Chè Việt Nam

  Tổng công ty chè việt nam ( vinatea ) đã công ty chuyên cung cấp các sản phẩm chè thái nguyên ,chè đen,chè xanh của Việt Nam. Tổng công ty chè bao gồm nhiều công ty con thành viên  như Công ty kinh doanh thương mại tổng hợp Nam Sơn,Trung tâm phục hồi chức năng và điều trị bệnh nghề nghiệp Đồ Sơn,Xí nghiệp tinh chế chè kim anh,chi nhánh chè mộc châu,chi nhánh chè sông cầu, chi nhánh chè yên bái,công ty chè hương trà, công ty chè sài gòn,công ty thương mại và du lịch hồng trà, Có 3 công ty con là công ty chè ba đình - liên bang nga,công ty cổ phần chè nghĩa lộ, công ty chè liên sơn.

  Thủ tướng chính phủ vừa kí sắc lệnh thoái toàn bộ vốn nhà nước bằng cách bán toàn bộ vốn nhà nước hiện có và kết hợp bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

  Vốn điều lệ của Vinatea hiện nay là 370 tỷ đồng, phát hành cổ phiếu 10 000 vnđ/1 cp. Trong đó có 11 789 000 cp bán cho người lao động là các cổ đông ngoài.

  Còn lại các cổ đông mua cổ phần của Vinatea sẽ do Bộ Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn chịu trách nhiệm lựa chọn

  Thông tin tổng công ty Chè Việt Nam cổ phần hóa là thông tin hết sức vui mừng không chỉ cho các cổ đông trong công ty còn đối với các người lao động hay người dân muốn tham gia chở thành một phần của tổng công ty chè.

  Cổ phần hóa làm trách nhiệm tăng lên , tương lại ngành chè việt nam nói chung và che thai nguyen nói riêng có cơ hội cất cánh, cánh tranh sòng phẳng với các cường quốc về chè như Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan... và xây dựng thương hiệu chè việt nam vững mạnh trên trường quốc tế.

  Để lại bình luận