Trà Nhất Long Long Đình - 500gram

235.000₫
Trà Tân Cương Nhất Long Long Đình được sản xuất với nguyên liệu búp trà tân cương 1 tôm 1 lá của vùng trà nổi tiếng tân cương ...
Số lượng:

Product

Trà Tân Cương Nhất Long Long Đình được sản xuất với nguyên liệu búp trà tân cương 1 tôm 1 lá của vùng trà nổi tiếng tân cương

Đơn giá : 235 000 vnđ/1 hộp gồm 25 gói x 20gram trà