• Single Content

    Hộp Chè Thái Nguyên To Nhất Việt Nam

     Nhằm quảng bá quảng cáo thương hiệu chè thái nguyên trong nước và quốc tế, ngoài tham dự các hội trợ triểm lãm nông sản thực phẩm trong nước và quốc tế thì vừa qua Tân Cương Xanh đã làm 1 hộp chè thái nguyên to nhất Việt Nam

    Thông qua hộp chè thái nguyên này , công ty Tân Cương Xanh mong muốn phát huy truyền thống uống trà thái nguyên của dân tộc và phát triển thương hiệu chè thái nguyên ra quốc tế

    Để lại bình luận