• Category

  Tất cả sản phẩm

  Trà Tân Cương Phúc Lộc Tài 1kg

  Giá 330.000₫

  Trà Tân Cương Tước Thiệt 200g

  Giá 120.000₫

  Trà Xanh Tân Cương Ngũ Sắc - Hộp Thiếc 100gram

  Giá 120.000₫

  Hộp Trà Tân Cương Phú Qúy 300gram

  Giá 395.000₫