• Single Content

  Chè Thái Nguyên tại Huyện Đại Từ

   Chè thái nguyên từ lâu đã nổi tiếng thơm ngon nhất cả nước, được liệt vào đệ nhất danh trà.Hiện nay trên thái nguyên có nhiều vùng chè nổi tiếng như chè tân cương thái nguyên, chè la bằng , chè đại từ , chè phúc thuận

  Hôm nay Tân Cương Xanh xin trân trọng giới thiệu một vùng trà thái nguyên tương đối nổi tiếng đó là chè đại từ. Tuy không đậm vị tiền chát hậu ngọt như chè tân cương , tuy nhiên chè đại từ lại có giá rẻ hơn và trên hết góp phần quảng bá chè thái nguyên ra quốc tế

  Vùng chè xã La Bằng:

            Chè La Bằng là một trong số những thương hiệu chè có tiếng của Đại Từ nói riêng và Thái Nguyên nói chung. Hiện nay, toàn xã có 220 ha chè, năng suất bình quân đạt 121 tạ/ ha, sản lượng 2178 tấn, trong đó bao gồm các giống chè như: LDP1, Kim Tuyên, Keo Am Tích, Trung Du, Bát Tiên, Phúc Thọ 10, Long Vân. Một số vùng chè nổi tiếng trong xã như: Chè xóm Kẹm, xóm Tiến Thành, xóm Đồng Đình, xóm Non Bẹo, xóm La Bằng. Hiện nay, xã La Bằng đã xây dựng được 40 ha chè an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, xây dựng và phát triển được 10 làng nghề chè truyền thống. Đặc biệt, từ năm 2013, sản phẩm chè La Bằng đã được công nhận nhãn hiệu hàng hóa tập thể Chè La Bằng, điều này đã góp phần tạo dựng thương hiệu và nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm chè La Bằng trên thị trường. La Bằng đã đưa ra thị trường một số sản phẩm chè ngon, đặc sản như: Chè xanh đặc sản, chè nõn, chè tôm, trà ô long

            2. Vùng trà thái nguyên thị trấn Hùng Sơn:

            Thị trấn Hùng Sơn có 254ha chè, năng suất bình quân đạt 120 tạ/ ha, sản lượng 2400 tấn. Các vùng chè nổi tiếng của thị trấn là: Chè xóm Khuôn Gà, xóm 1... Ngoài giống chè trung du, những năm gần đây Hùng Sơn đã thay thế bằng giống chè mới có năng suất, chất lượng cao như LDP1, Kim Tuyên, Keo Am Tích, Bát tiên, Long Vân. Đồng thời, thị trấn cũng tập trung xây dựng được 23,6 ha chè an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP tại xóm Khuôn Gà và xóm 1. Sản phẩm chè đã đưa ra thị trường của thị trấn là chè thái nguyên đặc sản

     3. Vùng chè xã Phú Cường:

            Xã Phú Cường có tổng diện tích chè 268ha, năng suất;120 tạ/ ha, sản lượng 2.760 tấn, trng đó có các vùng chè nổi tiếng như: Chè xóm Chiềng, xóm Khuôn Thông , xóm Văn Cường 1,2,3. Hiện nay, xã Phú Cường đã đưa vào trồng các giống chè như LDP1, Kim Tuyên, Keo Am Tích, Trung Du, Phúc Vân Tiên, Phúc Thọ 10, Long Vân. Phú Cường có khoảng 80% diện tích chè đáp ứng điều kiện để sản xuất chè an toàn, tuy nhiên xã mới có 53ha chè được cấp giấy nhận sản xuất chè an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP. Các sản phẩm đã đưa ra thị trường là: Chè xanh đặc sản, chè xanh thơm sản xuất theo công nghệ Đài Loan…

          4. Vùng chè xã Phú Thịnh:

            Xã Phú Thịnh hiện có 147ha chè, năng suất 120 tạ/ ha, sản lượng 1320 tấn, với một số vùng chè nổi tiếng như Chè xóm Làng Thượng, xóm Tân Quy, xóm Phú Thịnh 1,2... Cơ cấu giống chè chủ yếu của xã gồm các giống LDP1, Kim Tuyên, Keo Am Tích, Trung Du, Bát tiên, Phúc Thọ 10, Long Vân. Đến nay xã Phú Thịnh đã xây dựng và phát triển được 01 làng nghề truyền thống tại xóm Làng Thượng, và 05ha sản xuất chè an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP. Sản phẩm đã đưa ra thị trường là chè thái nguyên đặc sản

            5. Vùng chè xã Tân Linh

            Xã Tân Linh có 609ha chè, năng suất;121 tạ/ ha, sản lượng 6.655 tấn. Các vùng chè nổi tiếng trong xã; Chè xóm 10,11,12,6,7... Cơ cấu giống chè chủ yếu gồm các giống LDP1, Kim Tuyên, Keo Am Tích, Trung Du, Phúc Vân Tiên, Phúc Thọ 10, Long Vân.PH8. Xã Tân Linh đã xây dựng được 16,5ha chè an toàn theo tiêu chuẩn VietGap, trong khi đó có khoảng 90% diện tích chè của xã đều đáp ứng điều kiện để sản xuất chè an toàn. Các sản phẩm đưa ra thị trường là chè thái nguyên đặc sản, chè nõn.

            6. Vùng chè xã Phú Xuyên

  Xã Phú Xuyên có  214ha, năng suất;120 tạ/ ha, sản lượng; 2.280 tấn. Các vùng chè nổi tiếng trong xã: Chè xóm Chính Phú 1,2,3, chè xóm 13... Cơ cấu giống chè chủ yếu gồm các giống LDP1, Kim Tuyên, Keo Am Tích, Trung Du, Phúc Vân Tiên, Phúc Thọ 10, Long Vân. Phú Xuyên đã xây dựng và phát triển được 03 làng nghề chè; xây dựng và hình thành 12,5 ha chè an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP. Các sản phẩm đưa ra thị trường; Chè xanh đặc sản, chè tôm nõn với chất lượng rất cao.

            7. Vùng chè xã Phú Lạc

            Phú Lạc có 385ha chè, năng suất 120 tạ/ ha, sản lượng 3.600 tấn, với các giống chè chủ yếu là LDP1, Kim Tuyên, Keo Am Tích, Trung Du, Phúc Vân Tiên, Phúc Thọ 10, Long Vân. Trong đó, chè xóm Lũng 1,2, Liên Minh, Đại Hà là những vùng chè nổi tiếng của xã. Xã Phú Lạc đã có 4 làng nghề được công nhận làng nghề chè; 11,6ha chè được chứng nhận sản xuất chè an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP. Phú Lạc đã đưa ra thị trường các sản phẩm chè xanh đặc sản, chè tôm nõn với chất lượng rất cao.

  Để lại bình luận