• Single Content

  Chè Thái Nguyên Ngon Vụ Xuân

  Mùa xuân là s khi đu cho mt năm mi vi bao tươi vui hng khi, là mùa ca vn vt cây trái đua nhau đâm chi ny lc. Ging như bao cây ci khác búp chè xuân cũng đua nhau đua n, búp chè Thái Nguyên non hơn mp mp hơn chè v đông, nh nhng cơn mưa xuân nhng búp chè thái nguyên ngon như đưc tm mình cht lc đưc nhng gì tinh túy nht đ to ra nhng búp chè thái nguyên non xanh mơn mn

  Nhng búp chè Thái Nguyên ngon v xuân sau khi thu hái, tri qua quá trình chế biến s thu đưc nhng m chè thơm ngon không kém gì so vi các v khác. Pha m chè thái nguyên v xuân thoáng nhìn tưng pha không đm, chè chưa ngm nưc không đ nóng nhưng hãy thư mt hp nh bt cht cái v chan chát đc trưng ca chè thái nguyên ngon li bng dy trong ta cùng v ngt ca chè thái nguyên làm nên mùi hương hết sc du dàng lôi cun ngưi thưng thc.

  Nhưng nếu là ngưi sành trà, thì không khó đ nhn ra v hơi nht ca chè xuân so vi chè thái nguyên v đông nhưng do đc thù cây chè Thái Nguyên là cây nông sn mang tính mùa v, mùa xuân do lưng mưa nhiu nên có th nh hưng đến v đưm ca chè thái nguyên dôi chút, nhưng cht lưng và mùi v vãn rt thơm ngon. Bù li, chè thái nguyên v xuân có sc nưc rt trong, xanh và sánh nhp mt chén chè ngon như thế vào mi bui sáng thì còn gì tuyt vi hơn đ bt đu mt ngày mi vi tht nhiu nim vui.

  Cm giác ung chè Thái Nguyên ngon v xuân ht như lúc ngóng ch mt tiếng gõ ca ngp ngng ca ai. Như cái lúc m mt phong thư có nét ch nh nhn thân quen vi câu m đu bt ng du dàng đến khác l. Đến vi nhng nương chè Thái Nguyên bt ngàn  mt màu xanh, lp lp tng tng nhng cây chè đua nhau vươn mình đón nng đón gió đâm chi ny lc. Trưc mt bn s là mt bc tranh non nưc hu tình, có mây có núi, có dòng sông Công thơ mng un mình men theo dưi nhng chân đi chy vi mát cho c mt vùng chè thái nguyên rng ln. Phía xa trên nhng nương chè xanh ngát thp thoáng bóng cô thôn n nón trng nhp nhô đang tay hái thoăn thot hái nhng búp chè thái nguyên thơm ngon nht , phía dưi chân đi có mt làn khói và hương thơm bc lên  ca nhng lò sn xut chè ca nhng h dân vùng chè Tân Cương Thái Nguyên

   Tt c to nên hương v rt riêng ca x Thái, con đưng ngào ngt hương chè ngt ngây hương thơm cht chiu t v ngt ca đt, hương ca tri, đưm đà như v mn chát ca nhng git m hôi ca ngưi dân Tân Cương Thái Nguyên thm đm vào nhng búp chè thái nguyên ngon và to nên hương v đc trưng làm nên thương hiu chè Thái Nguyên ngon ni tiếng

  Để lại bình luận