• Category

  Tất cả sản phẩm

  Hộp Trà Ô Long Thượng Hạng 100gram

  Giá 85.000₫

  Trà Ô Long Tiến Vua 100gram

  Giá 300.000₫

  Trà Ô Long Hộp Gỗ Thông SK2 - 400gram

  Giá 650.000₫

  Trà Ô Long Hộp Gỗ Thông SK1 - 300gram

  Giá 550.000₫

  Gói Trà Ô Long Cao Cấp 200gram

  Giá 150.000₫

  Trà Ô Long Thượng Hạng SK1 - 100gram

  Giá 55.000₫

  Trà Ô Long Tứ Qúy Hoàng Gia 600gram

  Giá 850.000₫

  Trà Ô Long Nhật Vượng Hoàng Gia 600gram

  Giá 850.000₫

  Trà Ô Long Hoàng Gia SK1 - 600gram

  Giá 750.000₫

  Hộp Trà Ô Long Cao Cấp Hoa Đào 200gram

  Giá 250.000₫

  Trà Ô Long Phúc Lộc - Hộp 200gram

  Giá 230.000₫

   Trà Ô Long Phúc Lộc Hộp Trắng - 400gram

  Giá 550.000₫

  Trà Ô Long Sâm 200gram

  Giá 160.000₫

  Trà Ô Long Phú Qúy 300gram

  Giá 495.000₫

  Trà Ô Long Túi Lọc 40gram

  Giá 30.000₫

  Trà Ô Long Sữa Túi Lọc 40gram

  Giá 30.000₫

  Trà Ô Long Sâm Túi Lọc 40gram

  Giá 30.000₫

  Trà Ô Long Túi Lọc

  Giá 30.000₫

  Bộ Trà Ô Long Tứ Long 400gram

  Giá 550.000₫

  Bộ Trà Ô Long Long Phượng 200gram

  Giá 380.000₫

  Bộ Trà Ô Long Hứng Dừa 200gram

  Giá 330.000₫

  Trà Ô Long Sữa Đặc Biệt 200gram

  Giá 170.000₫

  Trà Ô Long Thúy Ngọc 100gram

  Giá 55.000₫

  Trà Ô Long Cao Cấp 200gram

  Giá 150.000₫

  Qùa Tặng Trà Ô Long Tứ Qúy 200gram

  Giá 200.000₫

  Qùa Tặng Trà Ô Long Phúc Lộc Hộp Đỏ 400gram

  Giá 550.000₫